Ouderportaal

Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleidsplan is de richtlijn voor ons handelen en gebaseerd op de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de wet Kinderopvang.

Veiligheid en Gezondheid

Kinderopvangorganisaties moeten verplicht een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben dat past bij de activiteiten, de locatie en de inrichting van de kinderopvangorganisatie. De oudercommissie heeft adviesrecht op het beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Heb je interesse in ons beleidsplan Pedagogisch - Veiligheid - Gezondheid? Laat het ons weten!Bitcare de Handige Ouder App

Oudercommunicatie wordt leuk en eenvoudig

De Bitcare Ouder App versterkt en ondersteunt de communicatie tussen ouder(s) en opvang. Met de Ouder App optimaliseer je het oudercontact. De app is bij het Bitcare Basis pakket inbegrepen. Bekijk het filmpje over de mogelijkheden van de Ouder App.